Včela medonosná

12.03.2017


Včela medonosná je lesostepní živočich, který původně žil v dutinách stromů a skal. Člověk se naučil včely chovat a jejímu chovu sestrojil umělou dutinu -ÚL. Včely žijí na zemi asi 8O milionů let. Včela medonosná sdružená ve včel-stvech stojí vývojově nejvýše. Včelstvo je složeno z pěti složek: VČELÍHO DÍLA, PLODU, MATKY, TRUBCŮ a DĚLNIC. Žádná včela nemůže žít delší dobu sama, je odkázána na pomoc svých družek.

    Plodování včelstev začíná v zimním období, kdy jsou včelstva vlivem chladu stažena do zimního chumáče. S příchodem jara včely začnou vyletovat pro vodu, pyl a za snůškou. Přínosy pylu a sladiny způsobují rychlý růst včelstva. To vede ke zvýšené tvorbě tepla a k dalšímu plodování, ke stavbě včelího díla. Rychlý růst počtu včel, teplé dny a těsné hnízdo mají za následek rojení a vznik nových včelstev. Rozvoj včel vrcholí na začátku července, kdy včelstva nahromadí zásoby medu a pak již všechna činnost směřuje k přípravě na klidové období-zimu. Ve vrcholném období rozvoje včelstvo tvoří jedna matka,300-600 trubců, 50 000-60 000 tisíc dělnic, vajíčka a plod, zásoby medu a pylu a včelí dílo z vosku-plodové a medné plásty. Úkolem matky je klást vajíčka a zjišťovat růst a rozmnožování včelstva. Trubci jsou včelí samečci, kteří mají za úkol oplodnit mladé matky. Všechny práce ve včelstvu konají dělnice. Jsou nejpočetnějšími členy včelstva. Rozlišujeme je na mladušky a létavky. Mladušky vykonávají všechny práce v úlu. Starší včely-létavky vykonávají práce mimo úl. Mladušky zahřívají plod, udržují potřebnou vlhkost v úlu, vylučují vosk, stavějí nové plásty, čistí starší plásty, krmí plod, matku i mladé trubce, střeží bezpečnost včelstva, předávají si nektar nebo medovici přinesenou létavkami a postupně ji zpracovávají v MED. Také tmelí trhliny a škvíry v úlu. Létavky vyletují z úlu a přinášejí do něj nektar, vodu, pyl a pryskyřičnatý tmel-propolis. 

   Včely se dožívají různého věku. Matka žije 3-5 roků, trubec 20-50 dnů. Dělnice se dožívají na jaře a v létě 6-7 týdnů, v zimním období 4-9 měsíců. Včela medonosná je v současnosti chována na celém světě. Poskytuje člověku med a další produkty-vosk, mateří kašičku, propolis, jed, pyl. Za nejdůležitější činnost se však považuje opylovací činnost včely medonosné. Bylo zjištěno, že včela medonosná se podílí přímo i nepřímo jednou třetinou na zajišťování lidské výživy - přičemž rozhodující je právě její opylovací činnost. 

Vývojová stádia včely