Nákup a prodej medu

13.03.2017

Nákup medu

Medy od včelařů - nákupy ze dvora: Mají prokazatelně vysokou kvalitu. Původ medu je prokazatelný, kvalitu medu garantuje daný prodejce - včelař svým jménem.

Medy z tržní sítě: jsou medy, které prošly řetězcem nákupů, zpracování, balení, skladování... Mají často sníženou kvalitu, původ bývá problematický, ve směsích medu lze ,,ukrýt" i medy silně problémové.

Doporučení: najděte si ,,svého" včelaře a kupujte med přímé od včeliček (včelaře).

Informace o tom, že jde o nejakostní, falšované a nebez-pečné medy a další potraviny v obchodní síti, najdete zde: https://www.potravinynapranyri.cz


Desatero včelaře k prodeji medu

Chovatel včel může prodávat med od vlastních včel, který nebyl získán v podniku schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném krajskou veterinární správou pro výrobu potravin a to za těchto podmínek:

  1. Smí se prodávat med, který pochází ze stanoviště/stanovišť včel chovatele, který tento med prodává
  2. Celkové množství tohoto medu nesmí přesáhnout 2 tuny za rok
  3. Tento prodej medu může provozovat jak chovatel včel fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, podstatné je pouze to, aby tato osoba opravdu chovala včelstva, jejichž med prodává
  4. Možnost prodeje medu není limitována počtem včelstev, který má chovatel registrován
  5. Med lze prodávat :                                                                                        - Na  stanovišti včelstev                                                                              - V domácnosti / v bydlišti chovatele včel                                                  -  Na místě, kde se včely nacházejí (kočovné stanoviště, pokud je stanoviště registrováno)                                                                              - V tržnici, nebo na tržišti                                                                            -- Do maloobchodní prodejny, která med prodává konečnému spotřebiteli a nachází se na území stejného kraje, kde je umístěno stanoviště včelstev, ze kterého med pochází.                                      
  6. Je-li med prodáván v tržnici, nebo na tržišti nebo v maloobchodní prodejně, musí být označen v souladu s požadavky na balené potraviny
  7. Ten kdo si med zakoupí, ho nesmí dále uvádět na trh (med nelze prodávat obchodníkům/společnostem, kteří ho prodají teprve konečnému spotřebiteli)
  8. Med musí být prodáván, skladován v obalech, určených pro potraviny

    9. Je možné prodávat pouze a výhradně med, nikoli výrobky z medu                   nebo med s přídavkem jakékoli jiné potraviny (meruňky v medu,                     medové tyčinky, medové perníčky, apod.)

    10.    Internetová nabídka např. formou internetové reklamy s uvedením sdělení, že med si lze vyzvednout na adrese chovatele, na stanovišti včelstev nebo na hospodářství chovatele je v souladu s pravidly prodeje ,,ze dvora".      Prodej na dálku (např. prostřednictvím internetu) nelze považovat za prodej ,,ze dvora" a je pro něj požadovaná registrace u dozorového orgánu. 

Informace které byly použity v tomto sdělení byly zveřejněny na SEMINÁŘI OVČSO - 12.3.2017 v Újezdu u Boskovic