Přesuny včelstev
Sem vložte podnadpis

Pokyny pro manipulaci se včelstvy 2017, nákupy a prodeje oddělků, včelstev a včelích matek

Přesun v rámci území obce

 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze).

Přesun mimo území obce v rámci kraje

 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu                  s negativním výsledkem.
 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní včelí měli        s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze).
 • Včelstva nemusí být doprovázeny veterinárním osvědčením.
 • Producent oddělků odběrateli doloží, že na stanovišti původu oddělků má provedena výše uvedená vyšetření (protokoly o zkoušce od akreditované laboratoře).

Přesun mimo území obce, mimo území kraje

 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu                  s negativním výsledkem.
 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní včelí měli        s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze).
 • Musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které vystaví místně příslušné pracoviště krajské veterinární správy na základě předložených protokolů o zkoušce od akreditované laboratoře.
 • Dále je nutný souhlas s přesunem od krajské veterinární správy, na jejíž území se oddělky přesunují.

Přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma moru včelího plodu je zakázáno!

Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma

 • Je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele.
 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu                 s negativním výsledkem. Vzorek musí být odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním.
 • Je nutné vyšetření zimní včelí měli na varroázu s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze).

Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma moru včelího plodu z území prostého nákazy

 • Nově jsou zakázány přesuny včelstev do OP MVP! O přesun do OP MVP je nutné požádat KVS! 
 • Je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele.
 • Je nutné vyšetření na původce moru včelího plodu - s negativním výsledkem. Vzorek musí být odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.
 • Je nutné vyšetření zimní včelí měli na varroázu s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze).

Před přemístěním včelstev je povinnost nejprve zaregistrovat stanoviště včelstev u ČMSCH ( https://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/vcely ) . Stanoviště musí mít registrační číslo!

Při přesunech včelstev je nutné se informovat u KVS o aktuální nákazové situaci a podmínkách pro přesun. Adresář veterinárních inspektorátů je ke stažení zde: https://www.svscr.cz/

Možnosti laboratorních vyšetření v oboru včelařství

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Máslovice - Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou          https://www.beedol.cz/

Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra č.1
779 00 Olomouc                             https://www.svuolomouc.cz/